Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

Oblastní pobočka Klubu českého staváka "VYSOČINA"

Doplňující údaje pobočky

K 1.10. 2014 má OP Vysočina 22 členů. Když jsme OP zakládali v r. 1991 bylo nás 27 členů a počty značně kolísali.Nejvíce nás bylo v r. 1997 a to 35 platících členů. Zakládajícími členy byli hlavně významní chovatelé, kteří přešli z Východočeské pobočky a to př. Bačkovský,př. Freundenreich,př. Novotný,př.Ruhr,př. Pešek,př. Těšínský,př. Vaňěk.Ze Středočeské a Jihomoravské pobočky přestoupili L. Jindřich a Josef Heřmánek. Dalšími zakladajícími členy dosud aktivními jsou př. Antonín Florián a Miloslav Vokřínek. V dalších letech přibývali další chovatelé, kteří významně reprezentují OP Vysočina.Byli to ing. Nečas, Štolc, Pavlíček, Zeman a Žák. V letech 1996 přistoupil př.Igor Žoudlík.Další členové přistoupili v letech 2003 a to chovatelé Baka, Hejl, Hink, Krepl, Řežábek a Zbořil.

Účast členů naší OP na tzv. ročně 2 povinných výstavách staváků,které jsme mívali ve Stonařově, Telči, Štokách, V.Beranově a poslední 2 roky v Bohdalově nás bohužel vystavuje většinou do 11 členů klubu. Výjimkou byly roky 2001,2004 a 2006 kdy vystavovalo až 14 členů naší OP. Vysočina.Tato statistika je totožná i s druhou již celostátní akcí CV.českého staváka v Kolíně.

Oblastní pobočka ČS. Vysočina je na této CV. v Kolíně většinou hodnocena kladně. V roce 2013 jsme byli pátí v celkovém pořadí osmi poboček. V tomto zhruba středu kolem 5 místa se umísťujeme poslední roky. Členové naší OP ČS chovají 495 chovných párů českých staváků. Mimo hodně chovaných rázů sedlatých, máme i 3 barvy tygrů a plamínků, černé bělopruhé, modré a žluté lysé a rovné, to samé v černé barvě.Chováme stříbrné sedlaté,modré a žluté mramorované ,žlutě a modře plavé,bělokosé a modré kapraté.O dobré kvalitě chovů z Vysočiny svědčí i umístění na 1. a 2. místech memoriálů na CV staváků v Kolíně.Téměř  pravidelně zde získávali umístění chovatelé Bačkovský, Franc, Nečas, Novotný, Vaňěk a Žák.Poslední dva roky Hink, Baka a Vokřínek.Dříve byl velice úspěšným vystavovatelelm př. Freudenreich.

V současné době pracuje výbor OP ve složení: předseda ing.Jan Nečas,jednatel Miloslav Vokřínek,pokladník Jiří Žák. Členem výboru je Igor Žoudlík, který zaujímá funkci internetová propagace.OP.Vysočina je na valných hromadách nebo celostátních výborech hodnocena kladně.Jako jediná pobočka za poslední roky získala 6 nových členů klubu č.s.Vysočina. V oblasti propagace máme dobře vedené internetové stránky, o které se vzorně stará Igor Žoudlík. Ten zde také pravidelně uvádí blahopřání ke kulatým výročím.Do časopisu Chovatel tyto blahopřání k 50,55,60 a dalším letům předává ing.Nečas předseda OP. Zavedli jsme také věcné dary jubilantům ve věku 75,80,90 atd. Tyto věcné dary již obdrželi př. Pavlíček 85 let, př.Novotný a Vaněk k 75.V oblasti propagace se osvědčila i přednáška o chovu Českého staváka v ZŠ v Hodicích za účasti 30 žáků.

Za OP. Vysočina jednatel: Miloslav Vokřínek

 

TOPlist